Uge for uge – se film og billeder

Graversens Minde - så er vejen klar.
Uge 51: Nu er fliserne kommet på, der er blevet lavet vejbump, og lygtepælene er også stillet op.
Uge 39: Så er det lige før den sidste asfaltbelægning skal på. Der gøres klar til at så græs.
Uge 37: Kloakarbejdet er afsluttet og der gøres klar til belægningen på vejen. Søen, der samtidig skal være klimasikring ved at opfange evt. store regnskyl, er ved at blive anlagt.
Uge 27: Kloakken bliver anlagt.
Uge 25: Arbejdet på vejene skrider frem, muld afryddes så kloak og forsænkningsbassin kan anlægges.
Uge 24: Arkæologerne har færdiggjort deres undersøgelser og nu er vi klar til påbegynde byggemodningen, det vi sige kloakker, veje og alt hvad dertil hører. Byggepladsen anlægges.