Byggemodnede grunde

Udstykningen er helt færdig til omkring oktober 2020.

Hele udstykningen færdiggøres på én gang, så du skal ikke vente på at den sidste grund er solgt, før det hele bliver færdigt.

Veje og stier

Udstykkerens forpligtelse:
•  At anlægge vejene og stierne.
•  Føre forsyningsledningerne frem til grundene.
•  Anlæggelse af stamvej og fortorv.
• Vejbump efter byskiltet  på Bækvej.  
•  Anlæg af boligveje med græsrabatter, gadelys og vejtræer.

Forsyningsledninger

Udstykkerens forpligtelse:
•  Regn- og spildevandsstik føres 1 m ind på grunden.
•  Kloak- og vandtilslutning afholdes af sælger, og er gennemført
•  32 mm vandstikledning afsluttes 1m inde på grunden.
•  Der føres fjernvarme frem til grundene. Køber betaler tilslutning. http://fjernvarmehorsens.dk/%C3%B8konomi/priser/tilslutningspriser
•  Der er mulighed for fibernet/fællesantenne.

Dette sørger køber selv for

•  Tilslutningen til fjernvarme.
•  Tilslutningen til el (stikledningen er klargjort).
•  Tilslutningen til fibernet/fællesantenne.
•  Tilmelding til renovation ved Horsens kommune. Læs mere på https://horsens.dk/Bolig